Back to Top

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 

โรคปริทันต์

  • โรคปริทันต์

    โรคปริทันต์  หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรคเหงือกอักเสบ แต่จริงๆแล้ว โรคปริทันต์ มิได้มีการอักเสบเกิดขึ้นแค่ที่เหงือกเท่านั้น แต่เป็นโรคที่มีการทำลายอวัยวะรอบตัวฟันได้แก่ เหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน และเอ็นยึดรากฟันกับกระดูกเบ้าฟัน การทำลายอวัยวะรอบตัวฟันดังกล่าว หากมีการสูญเสียไปแล้วจะเป็นการสูญเสียที่ถาวรไม่สามารถกลับคืนมาได้ ลองนึกภาพหากเราสูญเสียสิ่งที่ยึดจับตัวฟันไปแล้ว...