Back to Top
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 LINE ID:@dentalplanet
 LINE ID:@dentalplanet
 

จัดฟัน

 • จัดฟัน

  ทางศูนย์ทันตกรรมเด็นทัล แพลนเน็ต ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ ด้านทันตกรรม ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น เช่น เลเซอร์เพื่อ การจัดฟัน จะสามารถช่วยให้จัดฟัน เสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรักษา หลังจากการใส่รากฟันเทียม ทำให้ตัว IMPLANT สมานกับกระดูกเร็วขึ้น และช่วยลด อาการบวม หลังจากการผ่าฟันคุด, การจัดฟันแบบใส ไร้เหล็ก (Invisalign) ซึ่งเป็นการจัดฟัน ที่ดีที่สุดใน กลุ่มการจัดฟัน แบบไม่เห็น เครื่องมือ, การ X-Ray OPG (Orthopantomogram) และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย...

 • จัดฟัน In-Ovation Braces

  การจัดฟันด้วยเครื่องมือ In-Ovation R  เป็นการจัดฟันชนิดหนึ่งในกลุ่ม Self-Ligate (การเคลื่อนฟันโดยใช้ ฺBracket เป็นตัวเคลื่อนฟัน) หรือ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Damon System...

 • จัดฟันดามอน Damon

  การจัดฟันทั่วไปนั้น บ่อยครั้งที่ต้องการการถอนฟันที่มีสุขภาพดี หรือต้องใช้ palatal expanders เพื่อเพิ่มช่องว่างของฟัน ซึ่งการจัดฟันทั่วไปนั้นคนไข้มักจะประสบกับความไม่สะดวกสบายระหว่างการจัดฟัน ใช้เวลานาน และยังได้รูปของฟันในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ การจัดฟันแบบ Damon เป็นการจัดฟันแบบใหม่สำหรับคนไข้ที่ต้องการการจัดฟัน ที่ใช้แรงยึดดึงเพียงเล็กน้อย...

 • จัดฟันแบบใส INVISALIGN

  จัดฟัน Invisalign คือ การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสและสามารถ ถอดออกได้ และออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล เครื่อง มือจัดฟันแบบใส (aligners) นี้สามารถทำให้ฟันของคุณจัดเรียงตัวได้สวยงาม และสามารถทำให้หน้าดูเหมือนปกติ โดยที่ไม่มีใครรู้อีกด้วย ต่างจากการจัดฟันแบบใส่เหล็กทั่วไป โดยเครื่องมือ จัดฟัน Invisalign...

 • จัดฟันโลหะแบบติดแน่น Metal Brace

  Metal braces เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะที่มีคุณภาพ ไว้ที่ผิวฟันด้านนอกของฟัน แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน ตลอดจน คนไข้ทั่วไป เนื่องจากมีสีมากมายที่มีให้เลือกตามความพอใจของผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน...

 • เกี่ยวกับเรา

  ทางศูนย์ทันตกรรมเด็นทัล แพลนเน็ต ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ ด้านทันตกรรม ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น เช่น เลเซอร์เพื่อ การจัดฟัน จะสามารถช่วยให้จัดฟัน เสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรักษา หลังจากการใส่รากฟันเทียม ทำให้ตัว IMPLANT สมานกับกระดูกเร็วขึ้น และช่วยลด อาการบวม หลังจากการผ่าฟันคุด, การจัดฟันแบบใส ไร้เหล็ก (Invisalign) ซึ่งเป็นการจัดฟัน ที่ดีที่สุดใน กลุ่มการจัดฟัน แบบไม่เห็น เครื่องมือ, การ X-Ray OPG (Orthopantomogram) และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย...

 • เอ็กเรย์ (X-RAY)

  การเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อการจัดฟัน

  การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น    การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันมีความสำคัญมาก เพราะ

  1. ใช้ในการวางแผนการรักษา
  2. ใช้ในการอ้างอิงข้อมูล ว่าเริ่มต้น การรักษาเป็นอย่างไรระหว่างรักษาเป็นอย่างไร เพราะการจัดฟัน ฟันของเจะ เคลื่อนที่ตลอด เราต้องมีข้อมูลตั้งต้นไว้พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
  3. ใช้ประเมินผลการรักษาภาพเอ็กซเรย์ที่ใช้สำหรับวางแผนรักษาจัดฟัน ต้องมีอย่างน้อย 2 ฟิล์ม ได้แก่