LANGUAGE : TH | EN
     
หน้าแรก          ทันตแพทย์           นวัตกรรม           บริการทางทันตกรรม          อัตราค่าบริการ            โปรโมชั่นและแพกเกจ         ข่าวสารและกิจกรรม         ติดต่อเรา
 
 X-RAY DIGITAL

การเอ็กซ์เรย์เพื่อการจัดฟัน -
การเอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก -

การจัดฟัน

Metal Brace -
DamonQ/Clear -
Agility Braces -
In-Ovation Braces -
INVISALIGN (จัดฟันแบบใส) -
Empower System -

ฟอกสีฟัน


ทันตกรรมทั่วไป

ขูดหินปูน -
อุดฟัน -
ถอนฟัน -
การรักษารากฟัน -
ผ่าฟันคุด -
ครอบฟัน -

ทันตกรรมใส่ฟัน

ฟันปลอม (การใส่ฟัน) -
รากฟันเทียม (การใส่ฟันแบบติดแน่น) -

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมบูรณะ -
เคลือบผิวฟัน Veneer -

โรคปริทันต์

การเอ็กซ์เรย์เพื่อการจัดฟัน

การเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อการจัดฟัน

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น    การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันมีความสำคัญมาก เพราะ

 1. ใช้ในการวางแผนการรักษา

2.ใช้ในการอ้างอิงข้อมูล ว่าเริ่มต้น การรักษาเป็นอย่างไรระหว่างรักษาเป็นอย่างไร เพราะการจัดฟัน ฟันของเราจะ เคลื่อนที่ตลอด เราต้องมีข้อมูลตั้งต้นไว้พิจารณาการเปลี่ยนแปลง

3. ใช้ประเมินผลการรักษาภาพเอ็กซเรย์ที่ใช้สำหรับวางแผนรักษาจัดฟัน ต้องมีอย่างน้อย 2 ฟิล์ม ได้แก่

 

  * Lateral Cephalometrics เป็นภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง 
 จากภาพนี้ ข้อมูลที่ได้ เราจะเห็น ลักษณะกะโหลกศีรษะ ฐานกะโหลกศีรษะ ลักษณะกระดูกขากรรไกรบนและ
ล่าง ลักษณะการเอียงของฟันบนและล่าง ลักษณะของเนื้อเยื่ออ่อน เช่น มุมของริมฝีปาก ซึ่งจากลักษณะต่างๆ 
จะนำมาดูความสัมพันธ์กัน เช่น ดูว่ากระดูกขากรรไกรบน/ล่าง สัมพันธ์กันอย่างไร   ฟันบน/ล่าง ทำมุมกันอย่างไร 
แนวแกนฟันบนที่สัมพันธ์กับกระดูกขากรรไกรบน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะนำมาดูร่วมกับที่หมอตรวจในคลินิก

* Panoramic เป็นภาพถ่าย พาโนรามาของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง จากภาพนี้ข้อมูลที่ได้ เช่น ลักษณะ
กระดูกขากรรไกรบน/ล่าง ความยาวรากฟัน ลักษณะกระดูกหุ้มรากฟัน เนื่องจากการจัดฟันต้องเคลื่อนฟันอยู่ในกระดูก
ส่วนนี้จึงสำคัญมาก นอกจากนี้ก็ใช้ดู ฟันคุด ฟันเกิน บางคนอาจมีฟันเกินคุดอยู่ในกระดูก ซึ่งอาจขัดขวางการเคลื่อนฟัน
ได้ เหล่านี้เป็นต้น   
                 นอกจากนี้อาจมีการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพิ่มเติม เช่น ภาพกะโหลกศีรษะด้านหน้า-หลัง    
ภาพถ่ายกระดูกข้อมือเพื่อประเมินอายุการเจริญเติบโด